Kurzusok

A PTE ÁOK Védelmi Kutatások Központ kurzusai

Bemutatók, tematikák

A PTE KPVK Védelmi Kutatások Központ oktatott tantárgyainak tematikái, bemutatói. A letöltés csak az órákon résztvevő, regisztrált hallgatóknak lehet.

2007/2008 tavaszi félév

Sarajevo EUFOR bázis előadás
 • POLADS briefing

 • CIMIC I.
 • Vizsgakérdések

 • Katonai műveletek és a nyilvánosság (Kiss Dezső)
 • Kommunikációelmélet
 • Katonai műveletek és a nyilvánosság
 • A HM kommunikációjának szerepe, jelentősége a magyar katonai kontingensek tevékenységében

 • Védelemgazdaságtan (dr. Kunos Bálint)
 • A védelem makroszintű tervezése és a (HM) Tárcaszintű Védelmi Tervező Rendszer
 • Védelemgazdaságtan
 • A gazdaság védelmi felkészítése
 • Magyarország nemzetközi védelemgazdasági kapcsolatai
 • Az EU gazdaságpolitikáinak védelemgazdasági vonzatai
 • Kollokviumi kérdéssor
 • Védelmi K+F és finanszírozása
 • Korábbi évek

  A konszenzusteremtés tudásmenedzsment támogatása (VALT 0377) - vizsgakérdések
  Civil-Military Cooperation (CIMIC) I-II. vázlatok
 • A CIMI alapjai
 • A Magyar Honvédség összhaderőnemi civil - katonai együttműködés doktrínája
 • CIMIC tételsor

 • Biztonságpolitika vázlatok
 • Biztonságpolitika vázlat 1.
 • Biztonságpolitika előadás 1.
 • Biztonságpolitika vázlat 2.
 • Biztonságpolitika előadás 2.
 • Biztonságpolitika vázlat 3.
 • Biztonságpolitika előadás 3.
 • Biztonságpolitika: dolgozati témajavaslatok
 • Biztonságpolitika: ellenőrző kérdések

 • Bűnmegelőzés
 • A családon belüli erőszak kezelése, áldozatvédelem
 • Bűnmegelőzés - tematik a azsabadegyetem programjához
 • A családon belüli erőszak jellemzői, a látencia kérdése
 • Családon belüli erőszak kezelésének gyakorlati tapasztalatai megyénkben
 • Együtt az erőszak ellen

 • További céljaink

  1. A védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozása és hasznosítása, feltételeinek javításával segítse a magyar gazdaság fejlődését, gazdálkodó szervezetek bekapcsolódását a nemzetközi munkamegosztásba.

  2. Előmozdítani a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztés eredményeinek hasznosítását a polgári életben.

  3. Kapcsolódni más K + F tevékenységhez (kiemelten NATO és EU).

  4. Az új tudást és technológiát létrehozó kutatóhely, képzőhely anyagi érdekeltségének megvalósulása.

  5. Pályázati kiírásokon való részvétel.

  6. Projektek egyeztetése, indítsa, részvétel azokon.

  7. Védelmi- védelemigazgatási és biztonsági programok, témák eredményeinek elemzése. (Ezek elsősorban polgári életben történő hasznosítása).

  8. Kapcsolattartás minisztériumokkal, hazai és külföldi tudományos intézményekkel, kutatóhelyekkel, stb.
  9. Migrációval és biztonsági kockázati tényezőkkel összefüggő tanulmányok, konferenciák és képzések szervezése.

  10. Át és továbbképzések, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.

  11. Specializációk tartása.

  12. Hazai és külföldi oktatási (katonai és polgári) intézményekkel kapcsolatfelvétel, hallgató és oktató csere, publikációk megjelentetése.

  13. Önkéntes tartalékos rendszer elméleti és gyakorlati képzésekkel való támogatása.

  14. Védelemigazgatási, geopolitikai, biztonságföldrajzi kutatások, elemzések, specializációk tartása (elsősorban a hallgatók ill a térségben élők bevonásával).

  15. Hazafias nevelés elősegítése.

  16. Együttműködés az egyetem más karaival és kutató intézményeivel.